sprowadzanie zwłok z zagranicy


Sprowadzanie zwłok z zagranicy
Sprowadzenie zwłok i szczątek z zagranicy to w wielu kulturach długoletni zwyczaj. Pewne religie postrzegają to jako postać szacunku dla zmarłych, w trakcie gdy inni uznają to za wyczyn braku szacunku. transport zwłok do polski Transport zwłok i szczątków z odmiennych krajów może pokazać szacunek ważny dla zmarłych, ale może być to kosztowne, długotrwałe i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci zmarłym i dopuszczeniu innym przeżycia żałoby. Transport zwłok Niemiec pozwala również na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich znaczący. Jest to sposób na uświetnienie ich pamięci i wyborów życiowych, a zarazem sprowadzenie ich do domu. Niektórzy widzą w tym sposób na ofiarowanie hołdu kulturze i religii zmarłego. Transport zwłok do Polski to sposób na okazanie miłości i szacunku dla bliskiej osoby w wyjątkowy sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się dziwnie honorując w ten sposób śmierć obcokrajowca, zatem należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i znajomi mogą pomóc. Obdarzanie czci komuś, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez wszystkich respektowane, najczęściej, jeśli w chwili śmierci zamieszkiwał w tym kraju. Transport zwłok Niemiec może być sposobem na uhonorowanie zmarłych w sposób dla nich znaczący. Szczątki osób, które zamieszkiwały za granicą, mogą być przewożone do kraju ojczystego w celu odpowiedniego pochówku albo kremacji. Daje ponadto rzadką szansę do pochówku z ludźmi innych ras oraz religii. Jest to szczególnie ważne dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są reprezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Transport zwłok Niemiec pozwala na ich pochówek lub kremację w stylu i z symbolami religijnymi własnego kraju. Pozwala jeszcze na bardziej dobrany pochówek czy kremację szczątków, którymi nie zajmowała się rodzina zmarłego. Aczkolwiek koszty międzynarodowego transportu zwłok ponosi ubezpieczyciel, gdy go nie ma, to rodzina nieżyjącego. Dodatkowo pojazdy dedykowane do transportu zwłok muszą spełnić nadzwyczaj restrykcyjne wymagania techniczne i higieniczne.