Cypr Północny raj podatkowy 2022


Cypr Północny raj podatkowy 2022

Cypr Północny podatki jest należny od wszelakiej dostawy produktów lub usług podejmowanych na Cyprze, jeśli jest to podlegająca opodatkowaniu dostawa realizowana przez podatnika w czasie bądź w ramach realizowanej przez niego firmy. Firmy zagraniczne i biznesmeni, którzy nie są obywatelami, podlegają obowiązkowemu zarejestrowaniu kierowanej działalności dla potrzeb cypryjskiego podatku VAT. załóż spółkę na Cyprze Północnym Cypr Północny firmę można zarejestrować w jednym oczywistym miejscu. Jeżeli firma jest zarejestrowana w UE do VAT i sprzedaje przez Net towary cypryjskim konsumentom, jej próg rejestracji do VAT (transakcji na odległość) wynosi 35 tysięcy euro rocznie. Jednakże próg sprzedaży artykułów objętych akcyzą (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe itp.) na odległość, wynosi zero. Można również wykonać przeniesienie firmy na Cypr Północny, co dokumentnie ułatwi Tobie i uszczupli podatek. Cypr Północny raj podatkowy 2022 – tak zwany raj podatkowy. Natomiast, jeżeli masz problem na temat: Północnym jak zarejestrować spółkę na Cyprze Północnym? Więc pytaj śmiało już dzisiaj, a na pewno wiele na tym zyskasz.