Automatycznie zapisany szkic


Kursy i przygotowywania ratowników morskich
Ratownik morski to osoba uprawniona do przeprowadzania czynności ratowniczych nad wodą, przede wszystkim do tworzenia i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą albo którym grozi utrata życia lub zdrowia. Każde wznowienie starszego ratownika musi przejścia szkolenia i kursu zaawansowanego z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego oraz ratownictwa wodnego. Program kursu ratownika zaawansowanego skupia wiedzę z obszaru budowy, konserwacji wyposażenia i sprzętu ratunkowego łodzi ratunkowych. Kurs FRB dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się sygnałami i zasad udzielania pierwszej pomocy. Starszy ratownik morski musi być porządnym pływakiem i cieszyć się dobrym zdrowiem, ponieważ praca ratownika jest bardzo wymagająca. starszy ratownik morski Ratownicy muszą zaprezentować świadectwo zdrowia i zaświadczenie o przeprowadzeniu badań psychologicznych. Wymagane są także dwa patenty lub certyfikaty. Przykładowo patent pływacki wymaga non stop szkolenia, żeby zostać ratownikiem.